Blogcrowds

dilluns, 30 de maig del 2011

Analitzant un llibre de les "Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña. Publicadas por la Real Academia de la Historia (1896). Tomo IV. Cortes de Cataluña  IV. Comprende desde el año 1377 a 1401.", dipositària sense (c) a la col·lecció Robarts de la Universitat de Toronto, trobem un inventari de focs del Principat de Catalunya decretat a les Corts de Barcelona de 1377-1378.

Recordem que el recompte de focs, a la edat mitjana i més endavant, era el recompte de cases o masies on de promig podien viure unes 4 o 5 persones, de forma que si els focs que comprenen una parròquia eren de 5, estaríem parlant de unes 20 o 25 persones vivint a la zona.

Cortes de barcelona de 1377-1378. Enumeración de los fuegos poblados (hogares) del Principado de Cataluña, hecho por Decreto de las Cortes de 1378.

El recompte, tal i com diu el mateix document la realitzaven els Barons de les Baronies a les quals pertanyien les parròquies. Diu literalment: Cases tatxades deis barons de Cathalunya. En el nostre cas la baronia de Montcada, a més de compatbilitzar els focs de les parròquies de Reixac i Santa Engràcia també ho fèien d'altres de més llunyanes, que ara formen part de pobles independents a la nostra vila.

El document es divideix en els diversos Bisbats del Principat i per a cada un d'aquests els focs de diverses classes socials: Cavallers, Esglèsia, Aloers, Ciutadans i Reyals (potser algú pot identificar els que no són tan evidents?)
Bishat de Barchinona.
- Fochs de Esgleya.
- de Cavallers.
- de Aloers.
- de Ciutadans.
- Reyals.
Deixo per escrit només els focs que parlen de les parròquies del nostre poble i de les classes socials que he pogut identificar:

Pg 172-CAVALLERS.  Del terme del Castell e loch de Muncada
Fochs de la perroquia de Rexach qui son de cavaller  ..... 2

Pg 179-REYALS. Del castell e loch de Muncada
En Cabreria de perroquia de Rexach ....................... 1
Perroquia de Santa Gracia del terme de dit castell .......19

Pg 166-EGLEYA. Castell e terme de Muncada
Primo perroquia de Rexach ............................... 28
Miquel Batla de perroquia de Santa Gracia ................ 1

dimecres, 18 de maig del 2011

Avui us presento una fotografia que vaig trobar a l'ICC on sur retratat l'entorn de L'Església Parròquial  de Sant Pere de Reixac. Desconec quan es va fer la fotografia, però la seva bellesa és innata.

Crida l'atenció la llunyania dels camps, on ara creixen ciutats. Al fons de tot Montserrat.


Per altra part, una segona fotografia del lloc. On trobem la creu de terme, amb un color blanc (com nou) i sense els arbres que ara l'envolten:Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

divendres, 13 de maig del 2011

Investigant als Dietaris de la Generalitat de Catalunya, hem trobat, al Volum X que comprèn els anys 1701 al 1713, una referència del nostre poble, en concret de l'any 1705.

Posem-nos en situació: El 22 d'agost de 1705 una flota aliada va fondejar en aigues de Barcelona, desembarcant les seves tropes.

Barcelona al 1705. Font gràfic: Biblioteca de Catalunya.

El 13 de Setembre per la nit, una força de 1000 homes va escalar per sorpresa els murs del Castell de Montjuic. En aquest combat va morir el príncep Jorge de Darmstadt, però la guarnició espanyola es va rendir.

Els aliats van fortificar la ciutadella i la van fer servir per a bonbardejar la ciutat de Barcelona, que el dia 9 de Octubre va capitular davant l'arxiduc Carles.

Barcelona al 1705.

Als dietaris de la Generalitat, trobem, en castellà, la següent relació de punts a seguir, a mode de normativa i lleis, a l'ant 1705:

Resumen de los puntos que deven tratarse y resolverse por los assessores y abogado fiscal del General de Catalunya y abogados de la ciudad de Barcelona y braço militar en orden a la prestación del juramento de su magestad, que Dios guarde, y otras dificultades.

Barcelona al 1705.

En concret, un d'aquests punts diu:

Que las partes de Catalunya a donde se puede fabricar pólvora son Manressa, Cellent, Gerona, Montcada, Barcelona y otras. Y se dice que valdrá el quintal limpio conducida con barriles y saco a razón de 22 libras por quintal la de munición.

dimecres, 4 de maig del 2011

Fa uns dies vàrem estar parlant dels gegants de Montcada, ara bé, he trobat aquesta bonica foto, de l'any 1987 dels gegants del Gran Senescal, Elisenda de Montcada i el Moro Mussa. Espero que us agradi.


Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

Missatges més recents Missatges més antics Inici