Blogcrowds

divendres, 29 de maig del 2015

Avui vull oferir-vos un seguit de referències trobades a l'Arxiu de la Corona d'Aragó que parlen de pagesos de Montcada i Reixac, amb l'ànim de tenir-les documentades i si teniu un cognom dels que hi surten referenciats potser animar-vos a investigar els vostres ascendents:

Família pagesa Catalana a punt de sopar. Començaments del s. XVIII. Dibuix de David Parcerisa i Ungé.1696 - Jaume Sala, pagès de Montcada.

 "Causa de Jaume Sala, agricultor de la parroquia de Santa Engracia de Montcada, obispado de Barcelona" 

Sobre asignación de tutores y curadores, a favor del actuante, para los pupilos: Pere y Engracia Sala, hijos del fallecido Nicolau Sala, agricultor. Visto en Real Cancillería.

ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,18059. Real Audiencia de Cataluña


1700-1712 - Antic Sans, pagès de Montcada

"Causa de Jerónima Cabanyes, viuda de José, de Barcelona, contra Antonio Batlle, notario real de Barcelona"

ESTABLECIMIENTO DE UNA PIEZA DE TIERRA EN SANTA ENGRACIA DE MONTCADA, TÉRMINO DE REIXACH (1677) A FAVOR DE ANTIC SANS, LABRADOR, DE MONTCADA. COMPULSIÓN A LA PLANTADA DE VIÑA PARA EL PAGO DE LA PENSIÓN ANUAL. DERECHOS DOMINICALES POR TRANSPORTACIÓN DE LA TIERRA.

ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,15521. Real Audiencia de Cataluña1687 - Aleix Tordera, pagès de Montcada

Causa de los tutores y curadores del pupilo Domingo Tordera, hijo de Aleix Tordera, agricultor de Santa Engràcia de Montcada, contra Francesc Nicolau de Sant Joan, doncel, y doña Agnès de Sant Joan y de Planella, cónyuges"

Sobre petición de los demandantes de ser primeros y privilegiados en derecho sobre los bienes de Tordera, ante la pretensión de los demandados de cobrar por la no mejora de un censal creado por Aleix Tordera. Ambas partes inician la causa el mismo día en la Real Audiencia, reclamando los Nicolau los pagos por dicho censal.

ACA,REAL AUDIENCIA,Pleitos civiles,31805. Real Audiencia de Cataluña1723 - Josep Ubac i Colomer, pagès de Montcada

29 de Setembre de 1723, Vacarisses, Mas de l'Ubac.

Capítulos matrimoniales de José Ubac y Prat y Francisca, hija de José Ubac y Colomer, payés de Santa Engracia de Montcada, y Teresa Riffos.

José Camps y Font, notario público de Monistrol de Montserrat.  Incluye partida de bautismo de Francisca Cuyàs, de 24 de febrero de 1709

"Títols Universals. Capítols. Testaments 16". ACA,DIVERSOS,Mas de l'Ubac,Caja 1,títols universals, capítols, testaments,núm. 16


divendres, 22 de maig del 2015

Com ja sabeu, m'agraden molt els topònims antics i, des de fa uns anys vaig recollint alguns dels segle X, XI i XII principalment en un full de càlcul.

Avui vull donar-vos a conèixer un petit recull estadístic de l'aparició dels topònims que fan referència a indrets, llocs i antics poblats que van formar els inicis de Reixac i Montcada.

En nombre de topònims recollits, he anat trobant major concentració de dades a finals del segle X. Si mirem el gràfic per anys, veurem per exemple que l'any 996 surten 18 topònims i s'oberva una tendència de campana de Gauss amb pic màxim justament  per aquests darrers anys del segle X.


En nombre d'aparicions, el topònim de Reixac guanya en gran quantitat, seguit de les zones habitades de Pasturans i Albinyana.Us deixem el llistat per si és del vostre interès:

Any
Topònim
Traducció personal
924
TERMINIO DE UILLA PASTURANICIS  
Pasturans, terme de
924
QUE UOCANT TRESCULOS   
Tres culs, conegut com
959
TERMINIO REXAG    
Reixac, terme de
959
VALLE VAL MAJOR   
Vall Major
963
TERMINIO DE REXAGO   
Reixac, terme de
963
TERMINIO DE UENTENAGO   
Ventenac, terme de
970
VILLA REXAGO    
Reixac, la vila
977
TERRITORIO DE PORCIANO   
Porcià, territori de (Zona Font Pudenta)
981
TERMINIO DE PASTURANIS   
Pasturans, terme de
981
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
984
FLUMINE BISAUCI    
Inundacions del Besòs
984
TERMINIO PASTURANO    
Pasturans, terme de
984
REXAGO     
Reixac
986
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
986
TORRENT DE CANALILIAS   
Canalies, torrent de
987
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
988
VALLE CANALILIAS    
Canalies, vall de
988
TERMINIO DE PASTURANIS   
Pasturans, terme de
988
TERMINIO DE PORCIANO   
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta)
988
REXACHO     
Reixac
988
RIXAGO     
Reixac
988
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
988
UENTENAGO     
Ventenac
989
ALBINIANA     
Albinyana
989
PROPE MONTEM CATANUM   
Montcada, proper a 
989
TERMINIO PORCIANO    
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta)
989
LOCUM PORTIANO    
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta), proper a
989
TERMINIO REXAGO    
Reixac, terme de
989
TERMINIO RIXAGO    
Reixac, terme de
989
RIOPULLO     
Ripoll (riu)
989
IUXTA RIOPULLO    
Ripoll (riu), proper a
990
QUE UOCANT SEPTEM UIAS  
Els set camins, lloc conegut com
990
TERMINIO DE PASTURANIS   
Pasturans, terme de
990
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
990
TERMINIO DE UILLA TIMIM  
Timinum, terme de la vila de
990
INTUS IN VENTENAGO   
Ventenac, dins de (el poblat)
992
TERMINIO DE ALBIGNANA   
Albinyana, terme de
992
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
994
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
994
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
994
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
994
TERMINIO DE PASTURANIS   
Pasturans, terme de
994
TERMINIO DE PASTURANIS   
Pasturans, terme de
994
ACCESSU DE PORCIANO   
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta)
994
TERMINIO PORCIANO    
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta)
994
QUE DICUNT REXAGO   
Reixac, conegut com
994
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
995
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
995
TERMINIO PASTURANO QUE VOCANT REXAGO 
Pasturans, terme de, anomenat Reixac
996
LOCUM QUE DICUNT ALBINIANA  
Albinyana, el lloc conegut com
996
LOCUM QUE DICUNT ALBINNANA  
Albinyana, el lloc conegut com
996
LOCUM QUE DICUNT ALBINNANA  
Albinyana, el lloc conegut com
996
RIO DE CANALILIAS   
Canalies, torrent de
996
UOCARENT PASTURANO    
Pasturans, indret anomenat
996
TERMINIO DE PASTURANIS   
Pasturans, terme de
996
TERMINIO PASTURANO    
Pasturans, terme de
996
TERMINIO PASTURANO    
Pasturans, terme de
996
TERMINIO PASTURANO    
Pasturans, terme de
996
TERMINIO PASTURANO    
Pasturans, terme de
996
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
996
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
996
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
996
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
996
UOCANT REXAGO    
Reixac, indret anomenat
996
TERMINIO DE REXAGO   
Reixac, terme de
996
INTUS IN UENTENAGO   
Ventenac, dins de (el poblat)
996
OCUM QUE DICUNT UENTENAGO  
Ventenac, lloc conegut com
997
LOCUM QUE DICUNT ALBINANA  
Albinyana, el lloc conegut com
997
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
997
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
997
ALBEO BISAUZ    
Besòs (riu)
997
CANALILIAS     
Canalies
997
RIUUNCULO DE CANALILIAS   
Canalies
997
TERMINIO DE PASTURANO   
Pasturans, terme de
997
TERMINIO DE PASTURANUS   
Pasturans, terme de
997
TERMINIO DE PASTURANUS   
Pasturans, terme de
997
TERMINIO PASTURAN    
Pasturans, terme de
997
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
997
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
997
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
997
QUE UOCANT REXAGO   
Reixac, conegut com
997
TORRENTE DE CHANALILIAS   
Canalies, torrent de
997
LOCUM QUE DICUNT UENTENAGO  
Ventenac, el lloc conegut com
997
UILLA UENTENAG    
Ventenac, villa anomenada
998
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
998
TERMINIO DE ALBINIANA   
Albinyana, terme de
998
FLUMINE BISAUC    
Inundacions del Besòs
998
TERMINIO DE REXAGO   
Reixac, terme de
998
TORRENT DE CANALILES   
Canalies, torrent de
998
VALE MAIORE    
Vall Major
998
VALLE MAIORE    
Vall Major
998
LOCUM VALLE MAIORE   
Vall Major, el lloc de
998
VALLE CARCARA    
Vallcàrquera
998
VALLE CARCHARA    
Vallcàrquera
998
LOCUM VALLE CARCHARA   
Vallcàrquera, el lloc de
998
TERMINIO DE UENTENAG   
Ventenac, terme de
1000
TERMINIO DE ALBINNANA   
Albinyana, terme de
1000
ULTRA ALUEO BISAUCIO   
Besòs (riu), més enllà del
1000
FLUMINE BISOCIO    
Inundacions del Besòs
1000
FLUMINE BISOCIO    
Inundacions del Besòs
1000
TERMINIO DE PASTURANS   
Pasturans, terme de
1000
TERMINIO DE PASTURANS   
Pasturans, terme de
1000
REXAGO     
Reixac
1000
QUE DICUNT REXAGO   
Reixac, conegut com
1000
UILLA QUE DICUNT UENTENAGO  
Ventenac, villa anomenada
1001
TERMINIO PORCIANO    
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta)
1001
LOCO REXAGO    
Reixac, el lloc de
1003
LOCUM PORCIANO    
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta), proper a
1005
BAT PITS
Batpits (colpeja pits), anomenat
1005
FLUMEN BISAUCIO    
Inundacions del Besòs
1005
VIA CALCADA    
La calçada
1005
LOCUM PORCIANO    
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta), proper a
1005
TERMINIO REISAGO    
Reixac, terme de
1005
RIOPULLO     
Ripoll (riu)
1007
VILA DE REXAGO   
Reixac, la vila
1007
VILLA REXAGO    
Reixac, la vila
1007
TERMINIO DE REXAGO   
Reixac, terme de
1007
LOCUM VALLE MAIORE   
Vall Major, el lloc de
1008
ALVEO BISAUCIO    
Besòs (riu)
1008
ALVEO BISAUCIO    
Besòs (riu)
1008
TERMINIO PASTURAM    
Pasturans, terme de
1008
TERMINIO PASTURAN    
Pasturans, terme de
1008
TERMINIO RIXAGO    
Reixac, terme de
1008
TERMINIO RIXAGO    
Reixac, terme de
1009
BATE PITOS
Batpits (colpeja pits), anomenat
1009
TERMINIO DE PURCIANO   
Porcià, terme de (Zona Font Pudenta)
1009
RIXAGO     
Reixac
1009
RIOPULLO     
Ripoll (riu)
1011
RADICEM MONTIS SCATTANI
Montcada, el lloc de
1011
RADICEM MONTES CATANO
Montcada, el lloc de
1011
ALVEUM RIOPULLI    
Ripoll (riu)
1011
ALVEUM RIOPULLO    
Ripoll (riu)
1011
LOCUM RIOPULLO    
Ripoll (riu), el lloc de
1014
CHAGA CANS
Caga cans, el turó de
1018
ALBINIANA     
Albinyana
1022
CASTRO MONTE KADANO   
Montcada, el castell de
1032
BATE PECTUS
Batpits (colpeja pits), anomenat
1032
FLUMINE BISAUCI    
Inundacions del Besòs
1032
AD RADICEM MONTIS SCATANI  
Montcada, a la vora de
1032
RIOPULLO     
Ripoll (riu)
1041
IN PUIO DE CHACA CANOS
Caga cans, el turó de
1041
UILLA REXAG
Reixac, la vila
1047
ALBINIANA     
Albinyana
1048
CALCADA
La calçada
1048
MATABOUS
Matabous, el pla de
1052
VOCATUR BATPITS
Batpits (colpeja pits), anomenat
1052
LOCO VOCITATO VALLE CHARCHARA
Vallcàrquera, el lloc anomenat
1053
VALLE VOCITATA VENTENAG
Ventenac, la vall anomenada de
1059
LOCO VOCITATO PETRA BRUNA
Pedrabruna, el lloc anomenat
1164
MERCAT PLA DE MATABOUS  
Matabous, el pla de
1170
CRUCE UOCITATO BAT PITHS
Batpits (colpeja pits), anomenat
1180
TRESDOS
Tresdos, el coll de


divendres, 15 de maig del 2015

Avui voldria oferir-vos un seguit de notes de mitjans de segle XIX relacionats amb la Font del Ferro.

La Font del Ferro, Principis de segle XX. Postal d'Angel Toldrà i Vianzo.

Comencem amb un retall de "La Gaceta de Madrid", publicada al nº 5.412, el 8 de Juliol de 1849. En aquest primer article es parla d'una visita realitzada el 24 i 28 de Juny d'aquell mateix any a la "Font del Ferro" de Montcada.Veureu que es fa incís a que s'està bastint un centre de salut on els malalts podran prendre les aigües de la font i fer estades de major o menor durada:
En los días de San Juan y San Pedro estuvimos en la saludable fuente ferruginosa de Moncada, y experimentamos un  verdadero placer al contemplar la numerosa concurrencia de vecinos de aquellos pueblos y de personas de esta capital que animaban, con alegres danzas y con bullicioso regocijo, aquel sitio tan pintoresco y agradable por su propia belleza, por la hermosa perspectiva que se descubre y por el murmurio de sus tan cristalinas como medicinales aguas.Segun tenemos entendido trátase de formar alló un establecimient de curación y recreo igual á los de Alemania. Mucho nos alegraremos se realice, y que pronto se conculya el comenzado edificio.
Las excelentes virtudes del agua ferruginosa de Moncada son harto conocidas por sus maravillosos efectos obtenidos por su uso en infinidad de dolencias crónicas. Una de sus propiedades proncipales es la de curar perfectamente la clorosis, enfermedad de que son víctimas tantas jóvenes que perecen en el mayor grado de marasmo. Muchas niñas que se cree padeden un aneurisma del corazón, la tisis y otras muchas afecciones consuntivas, son con frecuencia simplemente cloróticas, y hallarían un eficaz remedio con el uso de las aguas de este manantial.
Aunque las aguas de la fuente del hierro de Moncada no necesitan ser encomiadas, pues es sabido el gran consumo que de ellas se hace como obheto medicinal, con todo las recomendaciones al público, ahora que una empresa celosa ha escogido medios económicos y cómodos para que los enfermos puedan trasladarse al mismo manantial, en donde son servidos con esmero de cuanto necesitan.

Gaceta de Madrid núm. 5412, de 08/07/1849, página 3.

Per altra part, un any després, també publicat a la "Gaceta de Madrid", en aquest cas el 20 de Juliol de 1850, al número 5.848 d'aquesta publicació es torna a fer molt bona publicitat de les qualitats de les aigües de la Font del Ferro i ja es parla que l'edifici per a rebre els visitants i poder-los allotjar, ja està gairebé enllestit:

Si bien que alguna vez hemos recomendado al público la fuente ferruginosa de Moncada por la comodidad que ofrece, por las buenas proporciones que hay para su ida y vuelta con toda aceleración, y por los saludables efectos que de sus aguas se experimentan, con todo, con las particulares ciscunstancias que acerca esto último se nos han referido, que se sería muy largo detallar minuciosamente, nos consideramos obligados en cierto modo á recomendarla otra vez para que el público no ignore que las aguas de esta fuente son preferibles del todo á un sin número de otras que hay cercanas, de lo que se ve cada día repetidos ejemplos. El edificio que dijimos se estaba construyendo para embellecimiento, ensanche y comodidad de la mencionada fuente, está rematándose; y luego que lo sea, se conocerán inmediatamente las utilidades y ventajas que reportará al público de las aguas de una fuente tan maravillosa.

Gaceta de Madrid núm. 5848, de 20 de Juliol de 1850, Plana 4.

I encara més.A la mateixa publicació, un any més tard, el 17 d'agost de 1851, al seu número 6.252, es parla de la preparació d'un "sarao" pel dia 23 d'aquell mes, a la Font del Ferro. Gran part de l'article tracta del fet que els usuaris no fan ús de l'edifici per a fer estades continuades a la Font del Ferro. Uns mala inversió pels promotors? Sembla que el sarao que s'intenta organitzar, és un preparat ben cuinat per a publicitar-se com a centre de salut...

Un gran sarao debe verificarse en la tarde y noche del día 23 del actual Agosto en la acreditada y salutífera fuente de Moncada.
De algún tiempo á esta parte se ha puesto en moda dar espléndidos saraos en las fuentes y jardines; y el dueño del manantial ferruginoso de Moncada no ha querido quedarse atrás en esta parte de obsequiar al público, ya que tanto se ha desvelado y se desvela en convertir aquel manantial de salud en una estancia deliciosa, con todas las condiciones higiénicas necesarias al restablecimiento de la salud de los enfermos que allí acuden, y em deliciosa estancia de los que por mero recreo y distracción frecuentan aquella fuente.
Sabemos que este año la concurrencia al citado manantial es considerable, prueba evidente que los enfermos hallan en el manantial ferruginoso de Moncada el alivio y curación de sus males; no obstante que ignoramos por qué circunstancua los enfermos no saben aprovecharse de las ventajas que les proporcionaria el vivir en el establecimiento que se ha levantado á propósito para hospedar á los que usan de aquellas aguas, circunstancia que haría á los enfermos obtener centuplicadas ventajas en alivio de su salud, puesto que no tendrían que soportar el sofocante calor que se siente en el viaje de ida y vuelta: podrían tomar el agua en distintas horas del día sin llenas de una vez el estómado de líquido, que de todos modos es sumamente trabajoso el diferirlo á la vez, disminuyeno así notablemente las salutíferas propiedades de tan recomendable manantial, si ncontar además las infinitas condiciones higiénicas que propura el vivir allí, en donde se respira de un aire puro y se goza de una vida tranquila, libre de bullicio y demás perjudiciales circunstancias que existen en la atmósfera y manera de vivir de una ciudad populosa.
Tenemos datos para creer que la reunión de señoras y caballeros que constituirán el sarato que se dará en dicho día 23 será de lo más brillante y escogido, con una lúcida orquesta compuesta de profesores acreditados.


Gaceta de Madrid núm. 6243, de 17 d'agost del 1851, pàgina 3.Publicitat apareguda en diverses publicacions de finals de segle XIX relacionada amb les bondats de l'aigüa de la Font del Ferro de Montcada. Imatge: Montcadapost.


Fons: Gaceta de Madrid.

dimarts, 12 de maig del 2015

Del blog de l'amic Fidel Casajuana:

Publicat a La Vanguardia, amb data 6 de Juliol de 1967, el ministre Silva Muñoz visitava les obres del nou pont que es va construir a la nacional 152, i que va substituir el pont vell.La fotografia va estar realitzada per Pèrez de Rozas.

Fons: La Vanguardia

divendres, 8 de maig del 2015

De la mà d'Enric Ruíz, tenim aquesta meravellosa fotografia d'escolars de La Salle. Una fotografia realitzada el 8 d'abril del 1964 i que es va vendre al preu de 15 pessetes.

Foto: Fons Enric Ruíz 

A més adjunto el llistat de classe, segons el debat ocorregut a la xarxa social i una imatge numerada per cada alumne per tal de identificar-lo amb garanties. Esperem que us agradi.


1 Pedro Sánchez
2 ? Rueda
3 SENSE IDENTIFICAR
4 ? Rovira
5 ? Torrents
6 SENSE IDENTIFICAR
7 ? Vázquez
8 Ramón Gómez
9 Josep Ollé
10 Jose Antonio 
11 ? Tort
12 ? Munuera
13 Jorge Borràs
14 ? Pi
15 ? Batlle
16 ? Angulo
17 Enric Ruíz 
18 Joan Salvatella
19 Diego Sánchez
20 ? Hidalgo
21 SENSE IDENTIFICAR
22 ? Argüelles
23 ? Martínez
24 Enrique Ferrer 
25 Antoni Escrigas
26 SENSE IDENTIFICAR
27 Jorge Ruíz
28 Modesto Artés
29 Josep Casajuana
30 Manel Vinyals
31 Joanquin Mesalles
32 Josep Badia
33 ? Aguirre
34 Cristobal Navarro
35 ? Muñoz
36 Francisco Anglada
37 Antonio Polo
38 ? Cheira
39 Antonio Martínez

Per tal de salvaguardar la privacitat de les persones només indiquem el nom i el primer cognom dels alumnes, però en qualsevol cas si no voleu aparèixer informats en aquest article, indiqueu-nos-ho i procedirem de la manera oportuna.

Ah, per cert, si voleu consultar la fotografia de l'any 1963, cliqueu aquí.

Si detecteu algun error o voleu informar-nos d'algun dels alumnes encara per identificar, escriviu-nos.

D'altra banda si voleu col·laborar amb alguna altra fotografia similar per tal de fer el mateix exercici de identificació dels alumnes, contacteu amb nosaltres.

Missatges més recents Missatges més antics Inici