Blogcrowds

A Montcada i Reixac també hem tingut alguns editors de postals, inicialment J. Baxaulí en època republicana i postguerra i, ja molt més tard, les postales de Matllo Pi- Trimmer o Ediciones RAE.

Les postals que va editar en J. Baxaulí pensem, per la qualitat de les mateixes, que n'hi ha de pròpies signades com J. Baxaulí, però també de comprades al fotògraf F. Guilera, que retratava els pobles als anys 30-60. No descartem tampoc que puguin haver-hi tercers fotògrafs que no han quedat reflectits o bé recordats a les edicions que es van publicar.

 Postal editada per J. Bauxalí molt coneguda.

En J. Baxaulí tenia una llibreria al Carrer Major de Montcada, just al costat de la torre Vila (Cactus). En aquells anys de pre i post guerra  Baxaulí va editar el seguit de postals que veurem a continuació. La llibreria va passar anys després a la família Sallès que va continuar publicant postals sota el seu nom.

De l'anàlisi de les postals, ara per ara pensem que n'hi ha quatre sèries.

SÈRIE I - MONTCADA-REIXAC
 • Preguerra i època republicana. 
 • El nom del poble està escrit en català "Montcada - Reixac" i els detalls de les postals estan escrits en català i també en castellà.
 • Signa a la banda inferior dreta com "J. BAXAULÍ".
 • Són clarament postals realitzades entre 1930 i 1936, doncs l'església escara es manté en peus.
 • Com a curiositat, vegeu la postal 02 com a Plaça de la República i la mateixa postal a la Sèrie IV, com "Plaza del Caudillo".
 • A les darreres postals apareix Can Toi, que va ser escola catalana d'ensenyament de l'Ajuntament de Barcelona, poc abans de la Guerra Civil.
 • És possible que existeixin més postals d'aquesta sèrie, doncs només mostrem fins la darrera numeració trobada. No descartem tampoc que alguna de les postals pendents de trobar sigui la mateixa que la d'una altra sèrie (veure per exemple la postal 01, repetida com a postal 01 en sèries de Postguerra).

01 - Vista General
02 - Plaça de la República - Plaza de la República
03 - Pendent de Trobar
04 - Carrer Major
05 - Riu Besòs - Rio Besós
 06 - Vista Parcial
07 - Torre dels Frares - Torre de los Frailes
08 - Estació de França
09 - Vallensana
10  Esglesia de Reixac - Iglesia de Reixac
 11 - Sant Pere de Reixac
12 - Vista General
 13 - "Colonia Toi" "Vallensana"
14 - "Colonia Toi" "Vallensana"
Colónia Escolar de l'Ajuntament de Barcelona
15 - "Colonia Toi" "Vallensana"
Colónia Escolar de l'Ajuntament de Barcelona
.


SÈRIE II - MONTCADA REIXACH
 • Pensem que es tracta de postals editades durant la Guerra Civil. 
 • El nom del poble manté la T de Montcada però Reixac ja finalitza amb H. 
 • No signa a la banda inferior dreta com a la sèrie I, tampoc surt cap referència a la part del darrera de la postal, no obstant pensem que són postals també editades per Baxaulí després d'analitzar i comparar físicament postals de les diferents sèries.
 • És possible que existeixin més postals d'aquesta sèrie, doncs només mostrem fins la darrera numeració trobada. No descartem tampoc que alguna de les postals pendents de trobar sigui la mateixa que la d'una altra sèrie.

01 - Pendent de Trobar
02 - Estació del F. C. de M.Z.A.
03 - Església de Reixach
04 - Vallensana - Colónia escolar de l'Ajuntament de Barcelon
05 - Església de Reixach
06 - Pendent de Trobar
07 - Font de Besa (Devesa)
08 - Can Piqué
09 - Can Panxa
10 - Pendent de Trobar
11 - Vallensana - Institut Pujol (Colònia Toi)
12 - Carrer Major
13 - Pendent de Trobar
14 - Pendent de Trobar
15 - Vista Parcial
16 - Pendent de Trobar
17 - Pendent de Trobar
18 - Pendent de Trobar

19 - Plaça mercat
20 - Pendent de Trobar
21 - Pendent de Trobar
22 - Pendent de Trobar
23 - Vallensana - Colónia escolar de l'Ajuntament (Colónia Toi)
24 - Riu Ripoll

25 - Pendent de Trobar
26 - Pendent de Trobar
27 - Pendent de Trobar
28 - Font del Tort
29 - Font Pudenta

----

SÈRIE III - MONCADA Y REIXACH
 • PostGuerra.
 • El nom del poble queda castellanitzat sense T de Montcada, amb la conjunció Y i un Reixac finalitzat amb H
 • Vegeu la "Calle Generalísimo" a les postals 6 i 12, els barri de "Santa María de Moncada" a les postals 15 i 17 i "San Juan Bifurcación" a la 19.
 • Signa a la banda inferior dreta com "EDIT. BAXAULI FOT. F. GUILERA".
 • Les postals 21 i 22 són iguals, això ens fa pensar que aquesta serie por estar mesclada.
 • És possible que existeixin més postals d'aquesta sèrie, doncs només mostrem fins la darrera numeració trobada. No descartem tampoc que alguna de les postals pendents de trobar sigui la mateixa que la d'una altra sèrie.

01 - Vista general
02 - Vista general
03 - Vista general
04 - Vista general
[Vegeu una altra postal amb la mateixa numeració més abaix]
05 - Vista general
06 - Calle Generalísimo
07 - Pendent de Trobar
08 - Vista general
09 - Vallensana - Vista parcial
10 - Vallensana "Can Toi"
[Vegeu una altra postal amb la mateixa numeració més abaix]
11 - Pendent de Trobar
12 - Calle Generalísimo Franco
13 - Pendent de Trobar
14 - Pendent de Trobar
15 - Santa María de Moncada
16 - Santa María de Moncada (teim dubtes que sigui realment aquesta)
17 - Santa María de Moncada
18 - Pendent de Trobar
19 - San Juan (Bifurcación)
20 - Vallensana
[Vegeu una altra postal amb la mateixa numeració més abaix]
21 - Vallensana
22 - Vallensana - CampamentoEn aquesta tercera sèrie trobem postals que mantenen el mateix nom del poble, però repetides en numeració a d'altres que hem vist. Ens fa suposar que són edicions de postals d'altres sèries i les seves numeracions, però adaptant de manera ràpida el nom del poble a la nova normativa de postguerra.

04 - Riu Besós


20 - Plaza General Mola
[A la part posterior indica Edició J. Baxaulí i foto Guilera. i el Nº de postal] Altres sèries contenen aquesta mateixa imatge


08 - Reixac
 09 - Reixac
31 - MONCADA Y REIXACH - Vista General
[A la part posterior indica Edició J. Baxaulí i foto Guilera. i el Nº de postal]
Altres sèries contenen aquesta mateixa imatge
01 - MONCADA Y REIXACH - Vista General
[A la part posterior indica Edició J. Baxaulí i foto Guilera. i el Nº de postal]
Altres sèries contenen aquesta mateixa imatge
 
02 - MONCADA Y REIXACH - Vista General
[A la part posterior indica Edició J. Baxaulí i foto Guilera. i el Nº de postal]
Altres sèries contenen aquesta mateixa imatge
--
--

  
SÈRIE IV - MONCADA

 • Consolidació a la PostGuerra.
 • Vegeu que la Plaça de l'església és anomenada "Plaza del Caudillo". L'església que es mostra va ser enderrocada el 1936 i la postal és la mateixa que la 02 de la primera sèrie "Plaça de la República".
 • El poble perd definitivament el topònim de Reixac. 
 • Signa a la banda inferior dreta com "J. BAXAULÍ", sense incorporar el fotògraf Guilera.
 • És possible que existeixin més postals d'aquesta sèrie, doncs només mostrem fins la darrera numeració trobada. No descartem tampoc que alguna de les postals pendents de trobar sigui la mateixa que la d'una altra sèrie.

01 - Vista general
02 - Pendent de Trobar
03 - Pendent de Trobar
04 - Plaza del Caudillo
05 - Pendent de Trobar
06 - Pendent de Trobar
07 - Pendent de Trobar
08 - Pendent de Trobar
09 - Pendent de Trobar
10 - Pendent de Trobar
11 - Iglesia parroquial
[Noteu a bolígraf el missatge que diu 'destruida en época roja']Si teniu alguna nova referència d'alguna de les postals que falten, contacteu amb nosaltres. Gràcies.

Inici