Blogcrowds

Josep Thomas i Bigas (Barcelona 1853 - Berna 1910) i les seves POSTALS THOMAS.

Josep Thomas i Bigas


En Josep va fundar la Fototipia Thomas el 1880 que va funcionar fins els anys 50 del segle XX com a negoci familiar.

Molts fotògrafs van treballar per encàrrec de la fototípia i com a resultat van esdevenir diverses col·laboracions en revistes, llibres i diaris de l'època. Molt conegudes van ser també les sèries de postals de molts indrets de l'Estat espanyol de les que es van comercialitzar en gran nombre de ciutats, pobles, paisatge, fotografia artística, arquitectònica i reproduccions d'obres d'art.

El cas de la litografia Thomas és que des dels anys 50 fins el 1975 tot el material va quedar abandonat en un sòtan. El negoci de les postals ja no era el que va ser i el 1975 l'edifici de la Fototipia Thomas va ser venut.

El seu arxiu es va fragmentar entre particulars, antiqüaris i diverses entitats i durant quaranta anys cada petit fragment de l'arxiu ha estat dividit en petits bocins que han anat a parar a les mans de molts col·leccionistes. L'Institut d'estudis Fotogràfics de Catalunya va comprar unes 22000 imatges d'aquest arxiu, sobretot plaques de vidre de gran qualitat, essent l'entitat que més material acumula de l'antiga Fototipia Thomas.

Entre tota aquesta distribució de material ens hem centrat en buscar reproduccions de les imatges en format postal de totes aquelles que tenen alguna cosa a veure amb Montcada i Reixac. També ens hem dedicat a cercar material en format paques de vidre per tal de veure el màxim nombre de originals que van ser transferits a postal, trobant inclús alguna imatge no plasmada en aquest suport.

Hem localitzat 43 postals en 6 sèries ben diferenciades que hem procedit a ordenar de la següent manera, tot tenint en compte la numeració de la part posterior de la postal i també la numeració que en ocasions apareix al davant de la postal, junt al seu títol, normalment en color vermell.

Novembre de 2020. Identifiquem dos postals més de la col·lecció Thomas (4597 i 4598). Per tal de saber si poden existir més, cadria analitzar les postals posteriors i anteriors a cada numeració de sèrie, per veure si són ja d'una altra població.

SÈRIE I - MONTCADA INDRET DE DESCANS

Numeració posterior 3529 a 3538

Numeració davantera 01 a 10


Es tracta de 10 postals de la primera dècada del segle XX on podem veure indrets representatius del poble, com una magnífica vista general, encara sense el pont sobre el Besòs (es va construir el 1911), el carrer Colón, les fonts i Reixac.

És una sèrie on podem apreciar la necessitat de l'editor de fer veure que Montcada era un indret de descans, de bones aigües i de salut, tal i com els avis els hi havien relatat, ja des de finals del segle XIX.

Aquesta sèrie manté una litografia en català per tal de indicar el nom dels indrets que representen les imatges.
SÈRIE II - MONTCADA I LA VERGE DEL TURÓ

Numeració posterior 3539 a 3542

Sense numeració davantera

Es tracta de 4 postals que segueix la numeració posterior de la primera sèrie, però en aquestes sense numeració davantera.

És una petita edició especial de postals amb temàtica dedicada al santuari de la "Mare de Déu del Castell de Montcada", la verge i la cova on va ser trobada.
SÈRIE III - MONTCADA I LA VERGE DEL TURÓ (MARKETING)

Numeració posterior 4587 a 4598

Sense numeració davantera

Es trata de 12 postals, continuació de l'anterior sèrie, però amb una numeració descontinuada d'aquesta, on també es mostren les novetats al turó de Montcada, els esdeveniments que van ocórrer al santuari i els fets del retorn de la verge al turó, el 1908.

Veiem però que l'editor volia aprofitar la fama de Montcada i aquests esdeveniments litúrgics al turó per tal de vendre més postals, doncs en aquesta sèrie veiem molt ben etiquetades totes les postals com "Mare de Déu del Castell de Montcada", però hi ha una mescla d'anys, doncs trobem recordatoris del retorn de la verge al turó el 1908 o bé l'entrada sense reixa de la cova on va ser trobada la verge originalment, anterior a tots aquests fets. També es veu una postal amb el pont sobre el Besòs ja bastit el 1911 i l'ermita del turó en el que semblen diferents fases de construcció.
SÈRIE IV - MONTCADA "PUENTES Y CAMINOS"

Numeració posterior 6480 a 6487

Numeració davantera 11 a 18
Es tracta de 8 postals de la segona dècada del segle XX, posterior al 1911, doncs apareix aixecat el pont sobre el Besòs. Podem apreciar cert interès per les estacions de ferrocarril ponts i camins.

La litografia en la numeració davantera en vermell es torna a recuperar i manté una continuïtat amb la de la primera sèrie de postals.

Un fet curiós és que aquesta és una sèrie de postals que deixa el català de banda i manté una impressió del text en castellà, l'idioma que els petits burgesos van decidir emprar per tal de diferenciar-se del món rural. Eren moments en els que parlar en castellà era un acte de “finor” que els distingia (cliqueu aquí si voleu saber més).
SÈRIE V - REIXAC

Sense numeració posterior

Sense numeració davanteraEs tracta de 8 postals de la primera dècada del segle XX, encara que probablement alguna de les imatges sigui de la segona dècada i està dedicada única i especialment a Sant Pere de Reixac.

Podem veure la verge de la cistelleta molt popular llavors o el retaule de Sant Pere de Reixac que va ser traslladat anys després per evitar ser robat.
SÈRIE VI - ESPECIALS


Sense numeració posterior

Sense numeració davantera

Es tracta de 1 postal de 1911, que es va editar per a tenir un record de la inauguració del pont sobre el riu Besòs, el 28 de maig de 1911.

Aquesta petita sèrie també està editada en castellà.


Vegem-ne doncs el resultat. Esperem que us agradi.


Sèries Principals I, II, II i IV (Anys 00 i 10 del segle XX)
  • Numeració posterior 3529-3538 - Numeració davantera 01 a 10.
  • Numeració posterior 3539-3542 - Sense numeració davantera.
  • Numeració posterior 4587-4598 - Sense numeració davantera.
  • Numeració posterior 6480-6487 - Numeració davantera 11 a 18.

3529 - 01
Vista General
3530 - 02
Vista Parcial
3531 - 03
Estació Ferrocarril M.Z.A.
3532 - 04
Pont i tunel del Ferrocarril de Sant Joan de les Abadesses.

3533 - 05
Carrer Colón

3534 - 06
Boca de la Mina
3535 - 07
Font de Mitja Costa
3536 - 08
Camí de la Font Pudenta
3537 - 09
Font Pudenta
3538 - 10
Església de Reixac
3539 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Capella i casa dels ermitans.
3540 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Cova on va ser trobada vera imatge.
3541 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Entrada de la cova on va ser trobada la vera Imatge.
3542 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Reproducció de la vera imatge de la Verge actualment venerada a la cova.
4587 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Camí de l'ermita.
4588 - SN
L'ermita al cim del turó.
4589 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Vista panoràmica del Turó i encontorns.
4590 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Cova on va ser trobada la sagrada Verge.
4591 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Interior de la capella.
4592 - SN
Vera imatge de la verge.
4593 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Arribada de la Verge al seu reconstruit  Santuari en la Diada del 8 de setembre de 1908.
4594 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Retorn de la Sagrada imatgea la ermita del turó en la diada del 8 de setembre de 1908.
4595 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Vista posterior del Santuari.
4596 - SN
Mare de Déu del Castell de Montcada.
Façana de la capella.

4597 - SN
POSTAL PENDENT DE TROBAR
Vista posterior del Santuari.

4598 - SN
Entrada a la cova aont fou trobada la Vera Imatge
Façana de la capella.
6480 - 11
Estació de Sant Joan.
6481 - 12
Estació del Nord.
6482 - 13
Carrer de l'Estació
6483 - 14
Carrer Major
6484 - 15
Carretera de Ribes
6485 - 16
Pont dels 'Hermanos'
6486 - 17
Pont del riu Besòs.
6487 - 18
Ermita del Turó.

Sèrie V, Especial Sant Pere de Reixac (Anys 00 i 10 del segle XX)

Passeig dels Ametllers
Imatge Antiga
Altar Major
Mare de Déu de la Cistelleta
Interior de l'església.
Retaule Antic
Vista forana.
Can Fàbregas


Sèrie VI, Especial Variades (Anys 10 del segle XX)


Recuerdo de la inauguración del puente sobre el rio Besós.
Montcada. 28 de Mayo de 1911.
                                                                                                          


Inici