Blogcrowds

Durant la Guerra Civil Espanyola, l'Ajuntament va fer tres emissions de moneda pròpia:

 • Cartró moneda provisional a principis de 1937 en format moneda.
 • Paper momeda al maig de 1937 en format bitllet .
 • Paper moneda al novembre de 1937 en format bitllet.

Veiem els diferents models i exemplars.

CARTRÓ MONEDA PROVISIONAL

El primer esment, de principis de 1937, va ser una moneda de cartró provisional, matat amb un segell amb valor nominal a l'anvers


Cartró-moneda d'ús provisional, amb segell de 10 ó 50 cèntims habitualment a la part posterior. 
Noteu que el nom del poble està mal escrit i diu "Motcada" i no pas "Montcada".

 

PAPER MONEDA 

Tot va començar a la sessió de l'Ajuntament del 27 de maig de 1937, on es determina la retirada dels vals provisionals que van crear els comités locals i s'arriba al consens per tal de fer l'emissió de paper moneda municipal amb tres valors nominals bàsics (25 cts, 50 cts i 1 pta) amb un import total de 10.000 pessetes. Els dibuixos dels bitllets, realitzats per l'artista barceloní Enric Cluselles, àlias Nyerra (1914-2014), van ser impressos per la casa Grafos Col·lectivitzada de Barcelona.

Aquestes 10.000 pessetes van resultar insuficients per la cobertura de les necessitats locals i a la sessió del 30 de juny de 1937 es va acordar ampliar-ne 5.000 pessetes més, oferint un total de 15.000 pessetes de moneda local.

Posteriorment en la sessió del 19 de novembre de 1937 es determina la retirada de la primera emissió dels bitllets i crear-ne una d'actualitzada, en un format més petit, amb un import total d'emissió també de 15.000 pessetes. 

Aquests nous bitllets estan creats amb paper de la casa Guarro (millor qualitat) i impressos per la impremta Aleix i Domingo de Barcelona.


Dissolts els comités locals i restablerat la legalitat administrativa, en la sessió de l'Ajuntament del dia 26 de maig de 1937, s'acordà retirar de la circulació els vals del comité i crear una emissió de paper moneda municipal amb els valors d'1 pesseta, 50 cèntims i 25 cèntims per un import total de deu mil pessetes. Aquesta emissió, havent resultat insuficient per a cobrir les necessitats locals, en la sessió del dia 30 de juny, s'acordà ampliar-la amb cinc mil pessetes més, repartides en tots tres valors. L'import total de l'emissió és, doncs, de quinze mil pessetes, ja que els bitllets d'aquesta ampliació d'emissió són idèntics en tot als primers. Aquests bitllets, impressos per la casa Grafos Col·lectivitzada de Barcelona segons un dibuix de l'artista barceloní Enric Clusellas, estan presidits a l'anvers per l'escut local amb una ampla i florida sanefa. Al revers dels bitllets de 25 cèntims, hi figura un escut amb les armes de Montcada, un ocell i unes branques. Al revers dels de 50 cèntims s'hi veu el pont metàl·lic del ferrocarril sobre el riu Besós junt amb una línia elèctrica d'alta tensió i, al revers dels d'1 pesseta, hi figura un detall de la fàbrica de ciment Asland de la localitat (on s'instalà el 1917) distingint-se també un vagó de tren amb, al fons, l'avui ja mig plantat turó de Montcada, que figura en l'escut de la vila. En sessió del dia 19 de novembre de 1937, s'acordà retirar els precedents bitllets i crear una nova emissió amb els valors d'1 pesseta, 50 cèntims i 25 cèntims per un import total de quinze mil pessetes. D'un format molt més petit que els anteriors, aquests nous bitllets estan presidits al revers per l'escut local voltat de fullam, distingint-se, al fons de l'anvers, unes fulles de cep i uns raïms. Tant l'anvers com el revers estan enmarcats per una idèntica sanefa. Es fabricaren amb paper de la casa Guarro per la impremta Aleix i Domingo de Barcelona, que els feu pagar a 38,45 pessetes el miler. Tots els bitllets havien d'ésser legalitzats amb el segell tampó de l'Ajuntament, però la majoria circularen sense aquest requisit. El dipósit de garantia de totes aquestes emissions fou confiat a la sucursal local del Banc Hispano Colonial. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 17 de juny de 1937 i 9 de juliol de 1937).

Per tal d'evitar-ne la falsificació, els bitllets havien de ser segellats pel tampó de l'Ajuntament, no obstant la gran majoria no el portava. En qualsevol cas els bitllets van patir moltes falsificacions en el passat i inclús avui dia en l'àmbit del col·leccionisme. Els més falsificats són els de 25 cèntims d'ambdues emissions.

D'altra banda comentar que els exemplars més complexos d'adquirir són els de 50 cèntims i 1 pesseta de la segona emissió (novembre 1937).

A continuació teniu una relació de l'anvers, revers i descripció acurada de cada un dels exemplars de les dos emissions.

Anvers
Revers
Descripció


Primera Emissió
Maig 1937
25 Cèntims

Núm. 1559: 25 cèntims. Tiratge: 8.000. Color: Verd fosc sobre fons verd clar. Índex: C.
a) Segell tampó violeta.
b) Sense segell tampó.
c) Sense número ni segell tampó.


Primera Emissió
Maig 1937
50 Cèntims

Núm. 1558: 50 cèntims. Tiratge: 10.000. Color: Blau fort sobre fons blau clar. Índex: C.
a) Segell tampó violeta.
b) Color blau molt més fosc al revers.
c) Sense segell tampó.
d) Sense número ni segell tampó.


Primera Emissió
Maig 1937
1 Pesseta

Núm. 1557: 1 pesseta. Tiratge: 8.000. Color: Vermell sobre fons beix. Índex: C.
a) Segell tampó violeta.
b) Sense segell tampó.
c) Numerat a l'anvers.
d) Ídem. Sense segell tampó.
e) Sense número ni segell tampó.Segona Emissió
19/11/1937
25 Cèntims

Núm. 1562: 25 cèntims. Tiratge: 10.000. Color: Marró sobre fons beig. Índex: C.
a) Paper més prim.
b) Sense segell tampó.


Segona Emissió
19/11/1937
50 Cèntims

Núm. 1561: 50 cèntims. Tiratge: 8.000. Color: Violeta sobre fons violeta pàl·lid. Índex: C.
a) Paper més prim.
b) Sense segell tampó.


Segona Emissió
19/11/1937
1 Pesseta

Núm. 1560: 1 pesseta. Tiratge: 8.000. Color: Verd sobre fons verd oliva pàl·lid. Índex: C.
a) Paper més prim.
b) Sense segell tampó.


Emissió del Maig de 1937:

 • Material: Paper blanc. 
 • Mides: 67 x 109mm. 
 • Sèrie: Sense. 
 • Numeració: Amb numerador negre al revers. 
 • Particularitats: Segell tampó blau ovalat al revers.

Emissió de Novembre de 1937:

 • Material: Paper gruixut blanc. 
 • Mides: 54 x 98mm. 
 • Sèrie: Sense. 
 • Numeració: Amb numerador negre al revers. 
 • Particularitats: Segell tampó blau ovalat al revers.

 

Advertència: Cal fer notar que després de la Guerra Civil es van fer imprimir facsímils d'aquests bitllets, degut a la seva facilitat de fabricació, materials gens elaborats i a les inexistents mesures de seguretat que tenia la moneda original. Aquests bitllets falsos són els que habitualment es venen en mercats i webs de col·lecció.

Inici