Blogcrowds

dilluns, 20 de desembre del 2010

0 Comments:

Post a CommentUn article interessat aparegut avui a montcada.cat:

Les obres d'urbanització del passeig sobre la C-17, resultant del soterrament de la carretera al seu pas pel Pla d'en Coll, han començat avui. Els treballs es divideixen en dues fases: la primera l'executa GISA, l'empresa pública de la Generalitat que ha fet el soterrament, mentre que la segona anirà a càrrec de l'Ajuntament.

La primera fase de les obres, que han estat adjudicades a l'empresa Moix i està previst que s'enllesteixin en dos mesos, consisteix en la urbanització de les zones verdes del projecte, cosa que inclou el moviment de terres per al perfilat del terreny, la col·locació de vorada i de paviment de sauló, la instal·lació de reg i el subministrament i plantació d'espècies vegetals.

A continuació l'Ajuntament executarà la resta de treballs sobre el passeig: la col·locació de la resta de paviments, les instal·lacions de sanejament i d'enllumenat públic i el subministrament i la col·locació del mobiliari urbà.

Totes les zones de pas es pavimentaran amb peces prefabricades de formigó de forma rectangular, col·locades sobre llit de sorra, excepte una petita àrea d'estada, en què la transició entre el paviment tou (gespa i plantes entapissants) i el paviment de peces de formigó es resoldrà amb llambordins.
A l'eix del passeig es col·locarà una línia de fanals. El projecte també inclou la instal·lació del mobiliari urbà: bancs i cadires, papereres i fonts. Al llarg de l'àmbit urbanitzat s'hi habilitaran tres zones d'estada.
La segona fase del projecte és previst que es liciti en els propers dies per tal de poder iniciar els treballs tot just finalitzin els de la primera fase.

L'àmbit a urbanitzar comprèn 3.761,21 m2 i inclou dues zones: la llosa compresa entre el carrer Lleida i la plaça Espanya (235,17 m2) i la llosa compresa entre la plaça Espanya i la rotonda del carrer Castelló (3.526,04 m2)


Font: Enllaç Montcada.cat

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici