Blogcrowds

dissabte, 8 de gener de 2011

0 Comments:

Post a CommentInvestigant els dietaris de la Generalitat de Catalunya, i en concret el primer dels volums, que comprèn els anys 1411 al 1539, trobem una referència al nostre poble, anomenat "Muncada" i al turó de Reixac, anomenat "Rexach" a l'any 1485.

Dibuix realitzat a l'any dels fets per Leonardo da Vinci.

El texte parla d'una travessía de personalitats, nobles, cavallers, gentils homes, membres de l'esglèsia i diputats de governació que passà pel camí de l'antiga població de Sant Andreu Palomar, avui dia a les afores de l'actual Barcelona. En aquell indret i a les muntanyes del voltant varen veure uns 500 pagesos? que tenien en setge la casa d'un tal mossèn Jofre de Sentmenat. Pel que sembla els pagesos van fugir al puig de Reixac, davant de Montcada. Finalment vàren arribar a Caldes de Montbui.

El texte loriginal és el següent:

Març del any demontdit


Dimarts, lo primer. Aquest dia partiren lo senyor bisbe d’Urgell e mossèn Guillem Ramon de Bellera, deputats, per anar ab lo exèrcit devant scrit. Aquest dia partiren de  Barchinona, hora tarda, lo senyor don Johan de Cardona, condestable d’Aragó, fill del egregi comte de Cardona e de Prades, com a capità, e los reverendíssimos senyors bisbes de Urgell e de Vich e molts nobles, cavellers e jantils hòmens, tots bé armats a cavall ab circa LXXX cavalls encubertats, en los cavalcadors anaven a la bastarda, lança en puny, e ab CXX ginetaris, molt bé a punt, e CCCC pehons ab pavesos, lances e ballestes.


E tots ab gran alegria e ardiment faheren la via de Sant Andreu de Palomar, demunt lo qual loch, ço és, a la muntanya, eren devallats circa D pagesos d’aquells qui tenien lo setge a la casa de mossèn Jofre de Santmenat. E com lo dit senyor condestable, ab la sua gent demontdita, fou a Sant Andreu, ere ja vespre, e aquí se aturà aquella nit perquè l’endamà donàs al demunt dels dits pagesos, fahent aquells reguardar e scuyllir per bé concertar-los; e com vench l’endamà, per lo matí, los dits pagesos se’n foren passats al puig de Rexach devant Muncada, e lo dit senyor condestable, ab tota la dita gent, se’n anà a la vila de Sabadell, on foren acullits ab molta obediència e voluntat.


Dissabte, a V. Aquest dia lo dit senyor condestable, ab la dita gent, tirà la via de Granullers, on fou rebut ab molta voluntat e obediència. Elos pagesos se feren forts a la vila de Caldes deMontbuy.

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici