Blogcrowds

diumenge, 22 d’abril del 2012

0 Comments:

Post a Comment 
El pasat dia 12 d'Abril es va presentar a l'Auditori de Montcada el llibre "Batlles, alcaldes i els afers d'un poble. Crònica històrica de Montcada i Reixac (1454-2011)" fruit de les investigacions d'en Josep Bacardit i Ricard Ramos, de la Fundació Cultural Montcada.

La lectura del llibre ens trasllada, ja des dels seus inicis i amb un seguit de pinzellades, als detalls històrics dels castlans i batlles que, des de finals del segle XIV i principis del XV, van estar al càrrec del govern, defensa i guarda del castell de Montcada i del seu territori.

Ell libre ens fa entendre com aquests primers vassalls, que eren els castlans, són els avantpassats dels actuals alcaldes que avui dia governen els ajuntaments dels pobles, com ara Montcada i comença en el moment històric on la noble Guilleuma de Montcada, senyora del castell va patir un seguit de lluites polítiques que la van portar a l'excomunicació, excloent-la de la comunió amb l'Església.

Aquest fet va portar que el rei, compte Joan I vengués als Consellers de la ciutat de Barcelona el castell i el seu territori amb tots els seus drets i pertinences.

A partir d'aquest moment històric i el fet de la creació del concepte de batlle fa que arrenqui l'exposició del llibre i tot el que els autors tenen previst explicar-nos a través de les 160 pàgines que compte el llibre.

La seva lectura és un viatge en el temps de manera continuada des del 1474 fins avui dia, tot repassant els representants del poble i els moments històrics que els hi va tocar viure. Aquest fet, junt amb una redacció acurada i ben explicada fa que la seva lectura sigui molt amena i de gran interès per les persones interessades en la història local o Catalana.

Bona part del llibre s'ajusta amb una gran quantitat de detalls a la història dels alcaldes que ens van representar als segles XIX i XX, tot encertant amb un bon seguit d'explicacions que fan entendre l'estat de Montcada i Reixac en aquells anys i com aquests fets han format la fisonomia actual de la vila.

Si bé no hi ha referència històrica dels fets que van ocórrer en el mandat d'alguns batlles de segles passats, degut a la manca de informació trobada sobre aquests representants del poble, de ben segur que els autors del llibre ens oferiran aviat nous detalls d'aquests batlles que ara per ara han quedat només descrits pel seu nom i el moment històric en el que van viure.

En definitiva el llibre és una bona oportunitat per a conèixer un xic més la història del poble, en aquest cas amb la figura dels seus representants, i que sense cap mena de dubte es tracta d'un llibre que des de aquí aconsellem comprar, per exemple demà dilluns dia de Sant Jordi.

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici