Blogcrowds

divendres, 13 de maig de 2011

0 Comments:

Post a CommentInvestigant als Dietaris de la Generalitat de Catalunya, hem trobat, al Volum X que comprèn els anys 1701 al 1713, una referència del nostre poble, en concret de l'any 1705.

Posem-nos en situació: El 22 d'agost de 1705 una flota aliada va fondejar en aigues de Barcelona, desembarcant les seves tropes.

Barcelona al 1705. Font gràfic: Biblioteca de Catalunya.

El 13 de Setembre per la nit, una força de 1000 homes va escalar per sorpresa els murs del Castell de Montjuic. En aquest combat va morir el príncep Jorge de Darmstadt, però la guarnició espanyola es va rendir.

Els aliats van fortificar la ciutadella i la van fer servir per a bonbardejar la ciutat de Barcelona, que el dia 9 de Octubre va capitular davant l'arxiduc Carles.

Barcelona al 1705.

Als dietaris de la Generalitat, trobem, en castellà, la següent relació de punts a seguir, a mode de normativa i lleis, a l'ant 1705:

Resumen de los puntos que deven tratarse y resolverse por los assessores y abogado fiscal del General de Catalunya y abogados de la ciudad de Barcelona y braço militar en orden a la prestación del juramento de su magestad, que Dios guarde, y otras dificultades.

Barcelona al 1705.

En concret, un d'aquests punts diu:

Que las partes de Catalunya a donde se puede fabricar pólvora son Manressa, Cellent, Gerona, Montcada, Barcelona y otras. Y se dice que valdrá el quintal limpio conducida con barriles y saco a razón de 22 libras por quintal la de munición.

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici