Blogcrowds

dilluns, 30 de maig de 2011

0 Comments:

Post a CommentAnalitzant un llibre de les "Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña. Publicadas por la Real Academia de la Historia (1896). Tomo IV. Cortes de Cataluña  IV. Comprende desde el año 1377 a 1401.", dipositària sense (c) a la col·lecció Robarts de la Universitat de Toronto, trobem un inventari de focs del Principat de Catalunya decretat a les Corts de Barcelona de 1377-1378.

Recordem que el recompte de focs, a la edat mitjana i més endavant, era el recompte de cases o masies on de promig podien viure unes 4 o 5 persones, de forma que si els focs que comprenen una parròquia eren de 5, estaríem parlant de unes 20 o 25 persones vivint a la zona.

Cortes de barcelona de 1377-1378. Enumeración de los fuegos poblados (hogares) del Principado de Cataluña, hecho por Decreto de las Cortes de 1378.

El recompte, tal i com diu el mateix document la realitzaven els Barons de les Baronies a les quals pertanyien les parròquies. Diu literalment: Cases tatxades deis barons de Cathalunya. En el nostre cas la baronia de Montcada, a més de compatbilitzar els focs de les parròquies de Reixac i Santa Engràcia també ho fèien d'altres de més llunyanes, que ara formen part de pobles independents a la nostra vila.

El document es divideix en els diversos Bisbats del Principat i per a cada un d'aquests els focs de diverses classes socials: Cavallers, Esglèsia, Aloers, Ciutadans i Reyals (potser algú pot identificar els que no són tan evidents?)
Bishat de Barchinona.
- Fochs de Esgleya.
- de Cavallers.
- de Aloers.
- de Ciutadans.
- Reyals.
Deixo per escrit només els focs que parlen de les parròquies del nostre poble i de les classes socials que he pogut identificar:

Pg 172-CAVALLERS.  Del terme del Castell e loch de Muncada
Fochs de la perroquia de Rexach qui son de cavaller  ..... 2

Pg 179-REYALS. Del castell e loch de Muncada
En Cabreria de perroquia de Rexach ....................... 1
Perroquia de Santa Gracia del terme de dit castell .......19

Pg 166-EGLEYA. Castell e terme de Muncada
Primo perroquia de Rexach ............................... 28
Miquel Batla de perroquia de Santa Gracia ................ 1

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici