Blogcrowds

divendres, 14 d’octubre de 2011

0 Comments:

Post a CommentRevisant una referència de documentació de l'Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt hi ha una referència d'un pergamí de resolució de concòrdia, del 19 d'octubre del 1318, on s'exhimeix de responsabilitat de pagament d'oli a la parròquia de Sant Esteve de Ripollet, a un tal Pere Guillem de Burguès.

El curiós del document és que es fa referència al rector de Sant Pere de Reixac, que en aquelles dates va ser un tal Guillem d'Arbúcies. Addicionalment apareix una referència del Mas Albinyana.

Signatura: 6-1-21 (B-5)
Signatura antiga 1: Títol 8, 10,4 nuº 5
Tipologia: DEFINICIÓ
Tipologia: CONCÒRDIA
Data literal: quartodecimo kalendas novembri anno domini millesimo trecentesimo octavodecimo
Data: 19/10/1318
Lloc:
Notari: Berenguer de Vallseca, notari públic de Barcelona
Fons de procedència:
Regest en català: Guillem d'Arbúcies, prevere i rector de l'església de Sant Pere de Reixac, a la diòcesis de Barcelona, assessorat pel bisbe de Barcelona entre altres, fa definició a favor de Guillem Pere Burguès, ciutadà de Barcelona, fill del difunt Bartomeu Burguès, i l'exhimeix de tota responsabilitat en l'impagament de l'oli que havia de tributar el mas Salitar que ell posseeix a la parròquia de Sant Esteve de Ripollet per cremar una làmpara a l'església de Sant Pere de Reixac, en cumpliment dels punts pactat en l'avinença establerta entre tots dos. En virtud d'aquest acord, Guillem Pere Burguès fa donació en franc alou a la dita església de Sant Pere de Reixac i al seu rector, del cens anual de 9 s.m.b. amb tot el domini que rep del mas Albinyana d'aquesta parròquia pel manteniment del servei de la dita làmpara.
Suport material: Pergamí
Llengua del document: Llatí
Estat de conservació: Dolent
Mides: 686 x 565 mm
Altres: Té tot el lateral dret rosegat, taques i la tinta esvanida en alguns punts. Notes dorsals. Carta partida per ABC.
Topònims: Sant Esteve de Ripollet
Sant Pere de Reixac

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici