Blogcrowds

divendres, 15 de febrer de 2013

0 Comments:

Post a CommentEls Albinyana han estat sense cap mena de dubtes un dels llinatges més antics del poble i vinculats a la parròquia de Reixac.

Com a dada històrica de interès, per casualitat, he trobat a l'Arxiu Diocesà de Girona un seguit de referències arxivístiques que considero són de interès general i que fan referència als Albinyana:

  • En primer lloc, una Dispensa Matrimonial d'un tal Francesc Albinyana, del 29 de Maig del 1674, nascut al poble de Reixac (Barcelona) i casat amb una tal Magdalena Vergès, nascuda a Calella.
  • Posteriorment una referència on el vicari general confereix el benefici de Sant Cristòfol de Santa Maria de Castelló a Salvador Albinya, clergue de Reixach (Barcelona), 28 setembre 1585. Referencia arxivística D-243-02821 (Llibre: D-243 i full: f 112).
  • Finalment una tercera referència on es diu que en Joan Veralt, sagristà de Sant Gregori, diposita 5 lliures a lluïció d'un censal dels aniversaris de la seva parròquia, 17 agost 1502; foren prestades a Pau Albinyana, pagès de Reixach (Barcelona), resident a Sant Gregori [Girona]. Referencia arxivística U-324-00768 (Llibre U-324 i full f 234).

Aquestes referències arxivístiques parlen del llinatge Albinyana de Reixac entre els anys 1502, 1585 i 1674, però d'altra banda, tot revisant els fogatges [1] que es van fer als anys 1358, 1497 i 1553, ja podem trobar el cognom Albinyana situat a la plana de Reixac al fogatge de l'any 1497 (també al de  1553).

Com ja era de saber, els Albinyana van ser de gran rellevància a Sant Pere de Reixac i com podem veure tenim referències de fa més de 500 anys.

Us recomanem la lectura del llibre "Montcada i Reixac: Batlles, alcaldes i afers d'un poble", de la Fundació Cultural Montcada on podreu trobar alguna referència addicional d'aquesta familia i d'altres que, d'una manera o una altra, van tenir alguna cosa a veure amb el govern de la nostra ciutat.

[1] El fogatge va ser un impost, aplicable a terres reials, laiques i eclesiàstiques. La seva organització depenia de les Corts i consistia en realitzar un recompte de focs o cases i masies. Per cada foc o casa s'espera que visquessin unes cinc persones de promig, de manera que podem fer una estimació aproximada de la població.

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Pàgina d'inici