Blogcrowds

dilluns, 19 de gener de 2015

0 Comments:

Post a CommentEls Llibres de Repartiments dels regnes de València i Mallorca són un testimoni de les terres que el rei Jaume I va otorgar als seus vassalls per les seves cavalleris, tot just quan van ser conquerides dels sarraïns. Un petit extracte d'aquest llibre, on es parla de la vila de Montuïri, a Mallorca.


La transcripció és la següent:

De domo Templi in Montueri.Iste sunt alcherie quas domus Templi et G. de Monte Catano et R. Alaman et G. de Claromonte haberent et receperunt a domino rege in terra de Montueri pro suis cavalleriis.In Alcudia Beni Althienara: VIII iovatas.Et dominus rex habet ibi duas et sunt X iovatas. inter omnes.

´La traducció del text ens diu:
De la casa del Temple a Montuiri.
Aquestes són les alqueries que la casa del Temple i Guillem de Montcada i Ramon Alaman i Guillem de Claramunt tingueren i reberen  del senyor rei a la terra de Montuiri per les seves cavalleries.
En Alcudia Beni Althienara: vuit jovades.
I el senyor rei té aquí dues, i són deu jovades entre totes.


Fons: Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancilleria, Reg. 26 f. 43r

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici