Blogcrowds

divendres, 17 de juliol de 2015

0 Comments:

Post a CommentRepresentació d'un castell sobre un turó.

El 14 de Setembre de 1401, Nicolau Saví, el guarda del Castell de Montcada, presta jurament en mà dels Consellers de la Ciutat de Barcelona de "fer continua habitació ab sa familia en dit castell, y de fer bona guarda ab salari de 15 lliures l'any".


Fons: Ceremonial dels magnífichs consellers y regiment de la Ciutat de Barcelona. Publicat per acort del Ajuntament Constitucional e inciat per regidors Francesch Carreras y Candi y Bartomeu Gunyalons y Bou. 1914.0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici