Blogcrowds

divendres, 24 de març de 2017

0 Comments:

Post a CommentL'ordenament de la documentació de l'Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona (ACB) manté el que s'anomena el Cartulari de la Seu de Barcelona, un compendi de quatre volums de la primera meitat del segle XIII.

Camps i conreus. 
Extracte d'una xilografia de la ciutat de Burgos (Theatrum Urbium). 1610

Aquest Cartulari és conegut com el "Libri Antiquitatum Sedis Barcinonensis" i en concret al segon volum "Liber II Antiquitatum"  hi ha una referència inèdita que denota que la primitiva parròquia de Santa Engràcia estava propera al torrent de la Valle Vinchana (Vallensana). Ens ho diu Josep Mas, que el 1907 va escriure les "Notes Històriques del Bisbat de Barcelona":

La Canonja de Santa Creu i Santa Eularia aumentà sa propietat comprant a Eruig y a sa muller Enguncia un alou en 1064 situat al C. de B., Maresme, a vico Bitulone, parroquia de Santa Maria, y a Villa Poiano (2)
Dita propietat confrontaba a Ll. ab lo castrum Montirat, y anaba ratlla dreta fins a Mont Cat (Montgat), a M. ab les ones de  Mar, anaba directament a Sant Adrià y al riu Besós. a P. ab diu riu y anaba dretament fins l'esglesia de Santa Engracia (Montcada) y al torrent de Valle Vinchana (Vallensana), y a T. ab dita Vall Vinchana anant recta linia al Castrum Lexad y a Era Bona [3]

[1] Mas i Domènech, Josep, Notes Històriques del Bisbat de Barcelona, 1907, p. 85 i 86
(2) Capella de Sant Martí de Poià (Badalona)
[3] Arxiu Catedral, Liber II Antiquitatum. N. 378

0 Comments:

Post a CommentEntrada més recent Entrada més antiga Inici